<nav id="moqkk"></nav>
 • <nav id="moqkk"></nav>
  <nav id="moqkk"></nav>
 • En reise sammen gjennom vind og b?lger
  Ved feiring av 71-?rsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina og 66-?rsdagen for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Kina og Norge
  2020/10/01

  Kj?re venner,

  Den f?rste oktober i ?r er det 71 ?r siden Folkerepublikken Kina ble grunnlagt. Datoen sammenfaller med Midth?stfestivalen – ogs? kjent som ?Festival of Reunion? – if?lge den kinesiske m?nekalenderen. Dette er en dag for ?dobbellykke?, og m?lb?rer h?p og ?nsker for fred og samhold. Vi feirer ogs? 66-?rsdagen den 5. oktober for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Kina og Norge. Som Kinas ambassad?r til Norge ?nsker jeg ? uttrykke min oppriktige takknemlighet for Deres verdifulle st?tte til Kinas fremgang og aktive bidrag til utvikling av forhold mellom v?re to land.

  2020 er et spesielt ?r for Kinas utviklingshistorie. Siden COVID-19-utbruddet dramatisk endret v?r hverdag, har dét ? redde liv alltid v?rt Kinas f?rste og h?yeste prioritet. Og vi greide ? stoppe epidemiens spredning i Kina etter en beinhard innsats gjennom to m?neder. Dette banet veien for at Kina raskt kunne rette blikket fremover og gjen?pnet samfunnet gradvis og kontrollert. Kinas BNP vokste med 3,2% i ?rets andre kvartal og den ?konomiske oppgangen fortsetter inn i tredje kvartal. Dette gj?r Kina til den f?rste stor?konomien som vender tilbake til vekst. Landet vil v?re i stand til ? m?te sine m?l for ?konomisk og sosial utvikling i 2020 – nemlig ? l?fte alle sine rurale innbyggere som n? lever under det minste inntektsniv?et ut av fattigdom, og ? bygge opp et moderat velst?ende samfunn. Jeg h?per at vi fremdeles har Deres st?tte og tro p? oss.

  2020 er ogs? et spesielt ?r n?r det gjelder verdens utvikling. Mens vi feirer FNs 75 ?rs-jubileum, er globalisering i motvind. Verdenssamfunnet strever med ?kende unilateralisme, proteksjonisme og mobbing samt dystre ?konomiske varsler. Samtidig st?r vi foran en ny teknologisk og industriell revolusjon. Pandemien har f?rt til en fenomenal vekst i bruk av digitale l?sninger som eGovernment, telemedisin, e-l?ring og grenseoverskridende e-handel. Store endringer i verdiskaping og v?r hverdag har skjedd. Det er umulig ? skru tiden tilbake. Fors?k p? ? fornekte endringer er et farlig skritt bakover. Kina holder fast p? at fred og utvikling forblir hovedtemaet i v?r tid. Landet skal fortsette ? fremme multilateralisme og jobbe for ? skape et samfunn med en felles fremtid for menneskeheten. Kinas effektive respons p? COVID-19 og gjen?pning av ?konomien gj?r oss bedre i stand til ? bidra til en mer ?pen verdens?konomi, og til ? f?lge et nytt ?dobbel sirkulasjon? utviklingsm?nster, med den innenlandske sirkulasjonen som b?rebjelke, og de innenlandske og internasjonale dobbeltsyklusene forsterker hverandre. En slik innsats vil frigj?re Kinas gigantiske markedspotensial og stimulere innenlandsk ettersp?rsel, noe som vil ogs? gi nye muligheter til resten av verden.

  2020 er et ?r vi h?ster fruktene av samarbeidet mellom Kina og Norge. De to landene har jobbet sammen mot COVID-19 gjennom deling av erfaringer og kunnskap, og samarbeid om anskaffelse av medisinsk utstyr. Begge land har greid ? f? epidemien under kontroll. Under pandemien og global ?konomisk nedgang har v?r samhandel ?kt med 60% i volum, og Norges eksport til Kina ?kte med 139,2% i f?rste halv?r. Det har ogs? v?rt fremgang p? mange andre felter. Spesielt kan nevnes at Kinas utenriksminister Wang Yi hadde et vellykket bes?k til Norge i august – det f?rste bes?ket fra en kinesisk utenriksminister p? 15 ?r. De to landene har laget viktig og substansiell plan for ? styrke forholdet. Skipet for samarbeid og vennskap setter kursen mot global fred og utvikling. Men vi kommer til ? m?te vind og b?lger. Deres fortsatte samarbeid er noe vi kommer til ? trenge og som vi setter pris p?. Jeg tror at,

  - Gjensidig politisk tillit er skipets ror. Kina og Norge m? ikke rokke ved prinsippet om gjensidig respekt og likeverd, og virkelig ta hensyn til hverandres kjerneinteresser og viktigste anliggender. Det er viktig at vi fokuserer p? folkets fundamentale interesser, og at vi kontinuerlig styrker gjensidig tillit og l?ser uenigheter gjennom dialog, slik at vi kan seile med havets hovedstr?m som leder til et sunt og stabilt bilateralt forhold.

  - Gjensidig fordelaktig samarbeid er skipets ?rer. V?re to land b?r samarbeide for ? overvinne viruset. Vi b?r fremskynde gjenopprettelsen av forretningsforbindelser og utveksling av personell i tiden etter COVID-19. Vi b?r arbeide sammen med vaksineutvikling og distribusjon samt langsiktig folkehelse-samarbeid. Vi b?r skape et ?pent og inkluderende milj? for hverandre, og oppn? en frihandelsavtale p? et tidligst mulig tidspunkt. Vi b?r ogs? videreutvikle samarbeid innen havbruk, energi, kultur, vintersport og utveksling av personell p? alle fagomr?der, og ro hardere for ? prestere enda bedre resultater.

  - Multilateralisme er skipets seil. Vi b?r st? sammen og forsvare globalisering, multilateralisme og frihandel. Vi b?r styrke v?rt samarbeid innen multilaterale rammeverk, inkludert i FN – og spesielt innen Sikkerhetsr?det, WTO og WHO. Det vil kreve bedre samspill rundt viktige temaer som fredsmekling, internasjonal utvikling samt effektiv implementering av 2030-agendaen for b?rekraftig utvikling og Paris-avtalen. I en tid full av usikkerhet kan og b?r v?re to land sammen skape st?rre fremdriftskraft for verdens utvikling.

  Historien har vist at katastrofer og lidelser aldri kan stoppe menneskehetens fremgang. Tvert imot – de har hjulpet oss til ? sette enda st?rre pris p? solidaritet, og har brakt oss sammen og gjort oss sterkere. Virusets dramatiske inntog har kanskje satt v?re fysiske m?ter p? vent, men det kan ikke ta fra oss tro p? fremtiden n?r vi samarbeider mot felles fremgang og gjensidig nytte. Jeg ?nsker av hele mitt hjerte ? samarbeide med Dere, og ? seile det kinesisk-norske samarbeids- og vennskaps-skipet mot en bedre fremtid.

  ?rb?digst

  Yi Xianliang

  Kinas ambassad?r til Norge

  Suggest To A Friend:   
  Print
  免费无遮挡毛片中文字幕
  <nav id="moqkk"></nav>
 • <nav id="moqkk"></nav>
  <nav id="moqkk"></nav>